24 Maj 2022
Nawigacja
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 6,651
· Najnowszy użytkownik: oxiricuw
dokumenty

Zwrot nienależnie pobranych środków publicznych...»

wynagrodzenia

Wynagrodzenia...»

nagrody

Regulamin nagród dla nauczycieli...»

WIELKA zdRADA GMINY

Rada Gminy naruszyła prawo....»
Diety radnych, Gminy Aleksandrów Kujawski, od 1 stycznia 2017 r.....»

Sfałszowany budżet Gminy...»

Sfałszowany budżet

Sfałszowany budżet Gminy na 2017 r… uchwalony.

30 stycznia 2017 r. odbyła się sesja Rady Gminy, najważniejsza sesja w roku, zatwierdzająca propozycje budżetowe Wójta i Skarbnika na cały rok 2017. Innymi słowami, władza wykonawcza / Wójt/ zaproponowała władzy uchwałodawczej / Rada Gminy / jak chce wydać ponad 43 miliony złotych w 2017 r.

Wcześniej, 26 stycznia 2017 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej / w sprawach finansów/ najważniejszej komisji. W trakcie posiedzenia, na którym obecni było radni : p. Sztyler Jerzy – Przewodniczący Komisji, p. Cichocka Alicja, p. Korzeniewski Krzysztof, p. Katarzyna Biniak, p. Maciej Maliszewski, p. Marek Wieczorek. Obecni był Skarbnik Marek Buczko. Po rozpoczęciu posiedzenia prowadzonego w sposób skandalicznie „lizusowski” przez p. radnego Sztylera, gdy okazało się, że p. radny nie rozumie na czym polega rola Przewodniczącego Komisji Budżetowej, usiłowała mu to wyjaśnić p. radna Biniak, nic z tego. Posiedzenie Komisji było źle przygotowane pod względem organizacyjnym i merytorycznym. P. radny Sztyler nie przygotował się pod kątem odpytania Skarbnika i z propozycji budżetowych, i z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym projekcie budżetu. Opinia zawierała wytknięcia i wskazówki do szerszego wyjaśnienia pewnych kwestii. Z tej opinii winien p. radny Sztyler przygotować się do tego posiedzenia, na tym ma polegać jego rola w kwestii projektu budżetu. Przewodniczący p. Sztyler nie wsparł też niezwykle istotnych pytań p. radnej Biniak.

To już jest swoista norma p. Sztylera, wynikająca raczej z małej jego wiedzy na temat budżetu, jego konstruowania, wielkości budżetowych itd. itd., co w trakcie dalszej rozmowy i pytań p. radnej Biniak okazało się być negatywnym sprawdzianem jego normy kompetencyjnej, jako Przewodniczącego Komisji Budżetowej.

W trakcie rozmów na temat budżetu p. radna Biniak zapytała Skarbnika o wysokość pewnych kwot kosztów stałych, dlaczego wartości na ten rok są inne, znacznie mniejsze, niż w roku poprzednim. Pytanie dotyczyło np. kwoty dopłaty do taryfy za ścieki, która z naszych, podatników pieniędzy jest odprowadzana do GPU Algawy. W zeszłym roku dopłata ta wynosiła ok 720 tys. zł. Przypominam, że ta dopłata ze strony Gminy, jest niezależna od opłat wnoszonych przez mieszkańców, gdyż wielkość zużycia wody jest odniesieniem do naliczenia opłaty za ścieki. Na ten rok Skarbnik z Wójtem zaplanowali tę dopłatę w wys. tylko 400 tys. zł . Odpowiedź była trudna do uzyskania, ale po bardziej szczegółowych pytaniach okazało się, że nie tylko ta kwota w budżecie jest zaniżona i to znacznie. W niezwykle bezczelny sposób Skarbnik przedstawił zaniżenie wielkości spłat rat kredytowych na rok 2017 , zapytany dlaczego zaniżył o blisko 1 mln zł te kwotę, / do projektu z Wójtem wpisali kwotę Ok. 3 mln. 814 tys. zł a faktycznie raty wynoszą 4 mln. 814 tys. zł / odparł, że będzie rozmawiał z bankiem, aby tę kwotę rat / ok. 1 mln zł / przenieść do spłaty na drugi rok. Moment bardzo istotny, podjęcie stanowiska przez Komisję Budżetową, a Skarbnik … dopiero będzie rozmawiał z bankiem ! !

Kolejnymi pozycjami zaniżonymi w sposób świadomy, są : koszt dowozu dzieci do szkół, w roku ubiegłym 830 tys. zł na ten rok 655 tys. zł., koszt obsługi kredytowej na ten rok / prawidłowa nazwa: obsługa długu publicznego / zaplanowali: Skarbnik i Wójt kwotę 400 tys. zł przy kwocie 830 tys. zł w roku ubiegłym.

Na pytanie radnej p. Biniak z czego Wójt i Skarbnik maj…a zamiar sfinansować pozostałe części świadomie zaniżonych kosztów stałych, Skarbnik odpowiedział, „może dostaniemy dotację”. Cynizm, głupota czy nieodpowiedzialność Skarbnika i Wójta. W tej sytuacji, przy tak w sposób świadomy, ze szkodą dla uczciwości i rzetelności planowania budżetu p. radna Biniak była jedyną radną, która głosowała przeciwko takiemu stanowisku Komisji.

Takiemu fałszerstwu w stanowisku Komisji Budżetowej nadali pozory poprawności, głosując za projektem Skarbnika i Wójta, radni : pp. Sztyler Jerzy, Korzeniewski Krzysztof, Cichocka Alicja, Wieczorek Marek i Maliszewski Maciej.

Na posiedzeniu tej Komisji nie byli obecni : p. Przewodniczący Rady W. Bartczak, a często bywał, przypuszczam jako swoisty „stróż” poprawności fałszerskiej Skarbnika i Wójta, nie był obecny również p. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Guślakow, a ważność najważniejszej uchwały Rady winna obligować tych funkcyjnych do uczestnictwa w Komisji Budżetowej. Zmęczyliby się za bardzo ?

Będąc na tym posiedzeniu Komisji, zwróciłem się do Skarbnika o wykaz wszystkich zaniżonych pozycji w budżecie na rok 2017 z podaniem kwot z roku ubiegłego. Skarbnik potwierdził sporządzenie takiego wykazu.

Przed sesją, 30 stycznia 2017 r. oczekiwałem,. że Skarbnik doręczy wspomniany wykaz, jednak byłem naiwnym… W tej sytuacji, w swojej wypowiedzi na tej sesji w punkcie „Głos ma Wyborca” uprzedziłem wszystkich radnych, iż projekt budżetu zawiera informacje fałszywe, świadomie wprowadzone pod obrady radnych przez Skarbnika i Wójta. Uprzedziłem radnych o starej maksymie łacińskiej „ukrywanie oszustwa jest oszustwem” i zapowiadając skorzystanie z każdej procedury zaskarżenia takiej uchwały.

Wykaz radnych glosujących za projektem budżetu, zawierającym sfałszowane w sposób świadomy kwoty kosztów i przedłożonym przez Skarbnika i Wójta : pp. Bartczak W., Sztyler J. Korzeniewski K., Jankowski G., Cichocka A., Wieczorek M., Czarnecki Cz., Bonowicz S., Maliszewski M., Świątkowska B., Drzewucka K., Kuraczyk B.,

Jedynie p. radna Biniak K. głosowała przeciw.

Taka jest siła demokracji, większość mająca władzę / aktualnie „przy korycie” / może największej głupocie i świadomemu kłamstwu nadać przymiot „rzetelności”. Z pobieżnych wyliczeń wynika, że brakuje do „spięcia” budżetu ok. 2 mln. zł. Zastanów się: Wyborco, Podatniku, Mieszkańcu Gminy Aleksandrów Kujawski, z jakiego poziomu uczciwości reprezentują Ciebie radni.

5 stycznia 2017 r. Z. Ankiersztajn

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
informacja
Postanowienie Sądu Okręgowego we Włocławku I Wydział Cywilny
Sygnatura akt I Ns Rej. Pr. 7/14
kontakt
Zbigniew Ankiersztajn
ul. Polna 41
87-710 Służewo
tel. 54 444 03 69
prokuratura umorzyła

prokuratura umorzyła

Prokuratura umorzyła Ds. 1170/12...»
Prokuratura umorzyła Ds. 702/12...»


Wójt zawiadamia

Wójt zawiadamia

kliknij, aby przejść dalej...»


WIELKA zdRADA GMINY

Gazeta

- wersja elektroniczna...»

492,822 unikalne wizyty