24 Maj 2022
Nawigacja
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 6,652
· Najnowszy użytkownik: imureg
dokumenty

Zwrot nienależnie pobranych środków publicznych...»

wynagrodzenia

Wynagrodzenia...»

nagrody

Regulamin nagród dla nauczycieli...»

WIELKA zdRADA GMINY

Rada Gminy naruszyła prawo....»
Diety radnych, Gminy Aleksandrów Kujawski, od 1 stycznia 2017 r.....»

Sfałszowany budżet Gminy...»

Komunikat II
KOMUNIKAT

- zapraszam do przeczytania dalszej treści

---------------------------------------------------------------------------------- Czy to ustawiony - z przekrętem - przetarg ? Artykuł umieszczono na stronie http://wzrg.hekko24.pl/news.php W sierpniu 2015 r. Gmina Aleks. Kuj. ogłosiła przetarg na wykonanie przebudowy drogi na Chrustach. Zgłosiło się 8 /osiem/ firm do przetargu. Wygrała Firma Drogtom z najniższą ceną 417 tys. zł uzyskując 100 pkt. na 100 możliwych, pozostałe firmy oferowały znacznie wyższą cenę, w granicach 565 tys. zł., a najbliżej granicy 100 pkt. były dwie firmy : Przeds. Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia SA 82,96 pkt. i Zakład Usług Drogowych Marek Smoczyński Olsza 3 z 82,01 pkt. w kryterium oceny. Analizując zdobyte punkty w obydwu kryteriach, Firma Drogtom nie dała nikomu żadnych szans na wygranie tego przetargu. Na etapie przetargu, osoby odpowiedzialne za przebieg przetargu i wykonanie robót nie zwróciły uwagi na wiele szczegółów, zastanawiających i istotnych. 19.10.2015 r. Firma Drogtom wykonała zadanie z przetargu, Gmina odebrała wykonanie protokółem i żadna ze stron nie miała zastrzeżeń do wykonania przebudowy. W imieniu Gminy protokół podpisali bez zastrzeżeń : pp. Łukasz Korzeniewski i Wiesław Jakubiec. Nagle w kwietniu 2017 r., Gmina zgłasza reklamację co do jakości tej przebudowy. Firma Drogtom przysłała swoje Laboratorium drogowe i dokonując 8 /osiem/ odwiertów na przebudowanej drodze na Chrustach , na podstawie analizy laboratoryjnej i merytorycznej wyników odwiertów, przesłała pisemną odpowiedź na reklamację Gminy, odrzucając całkowicie gminne zastrzeżenia. W pisemnej odmowie Drogtom wskazał na winę i błędy wyłącznie po stronie Zamawiającego, czyli Wójta Gminy. Ucichła sprawa, Gmina - czyli Wójt - nigdy nie odpowiedziała na tę odmowę uznania reklamacji. Na przełomie września i października 2017 Zbigniew Ankiersztajn i ówczesna radna p. Katarzyna Biniak otrzymali informację, iż zdaniem informatora, ta przebudowa jest klasycznym przekrętem przetargowym. Nie mieliśmy wiedzy o takich przekrętach, stąd kilka miesięcy zajęło nam sprawdzanie otrzymanych informacji, z pominięciem samych urzędników gminnych zaangażowanych w ten przetarg i przebudowę, a byli to Łukasz Korzeniewski i Wiesław Jakubiec jako Zamawiający. To oni podpisali protokół końcowy z października 2015 nie wnosząc żadnych zastrzeżeń. Drogtom otrzymał zapłatę 417 tys. zł za wykonanie tej przebudowy. Nasze ustalenia wskazywały na szereg nieprawidłowości, rażących naruszeń prawa budowlanego i projektowego. Opinia Laboratorium Drogtom-u z 1 czerwca 2017 r. jest druzgocąca dla Wójta i wymienionych urzędników nadzorczych, którzy akceptowali wszystkie działania w tej przebudowie. koniec 1 strony /Niestety, nie mam możliwości technicznej zamieszczenia tej opinii/ Wykonano tylko jeden dywanik asfaltowy, mimo wyraźne zapisanych w projekcie dwóch dywaników. Okazało się , że istniał projekt ofertowy z jednym dywanikiem, o którym nie wiedzieli pozostali startujący w przetargu i chyba dlatego proponowali cenę około 565 tys. zawierającej koszt drugiego dywanika, ok. 150 tys. zł. w roku 2015 . W styczniu 2018 r. złożyliśmy zawiadomienie do Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kuj. o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Wójta Gminy p. Andrzeja Olszewskiego, nadal drążąc sprawę tego przetargu, wskazując na samowolną zmianę projektu przez Wójta Gminy, co jest przestępstwem, świadome zaniżenie przez Zamawiającego jakości norm technicznych wykonania tej przebudowy. Ciekawą sprawą było zapytanie do Zamawiającego, czy ze względu na zaniżenie normy jakościowej, zostanie skrócona gwarancja. Zamawiający odpowiedział, że nie będzie skrócona. Nie wiemy, kto personalnie w tym momencie był Zamawiającym, chociaż z Umowy zawartej przez Gminę z Firmą Drogtom z 02.09.2015 r. wynika, że Zamawiającym ustanowiono Wiesława Jakubca. Tego wątku nie wyjaśniła Prokuratura w swoim śledztwie. Kilka tygodni trwała „przepychanka”, kto ma się zająć naszym zawiadomieniem. Komendant Policji Powiatowej zwrócił się do Komendanta Wojewódzkiego Policji – dla obiektywności – o przeniesienie do innej jednostki policyjnej. Ostatecznie Prokuratura Okręgowa we Włocławku zadecydowała, też powołując się na bezstronność, że sprawą zajmie się Prokuratora Rejonowa we Włocławku, w osobie p. prokurator Katarzyna Szkudlarz . 28 czerwca 2018 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku wszczęła śledztwo po naszym zawiadomieniu. Na przesłuchaniu, m.in. padło interesujące pytanie, „Czy mam wykształcenie drogowe?”, oczywiście, że nie mam, ale umiem czytać dokumenty”. W kwietniu 2018 r. składamy skargę przeciwko Wójtowi Gminy do Komisji Rewizyjnej wskazując na „świadome złamanie prawa przez Wójta i narażenie podatników gminnych na stratę w rozmyślnie zmienionych jakościowych warunkach technicznych tego zamówienia publicznego”. Zachęcając Komisję Rewizyjną do „naocznego stwierdzenia jakości wykonania tej drogi w terenie i wskazując na materiał źródłowy w postaci zamówienia publicznego i umowy z Drogtom-em na wykonanie tej przebudowy”. Komisja przekonała się naocznie o jakości tej drogi, z jakim wynikiem nie wiemy, bo nigdy nie opublikowała tego, co widziała. Taka tajna ta praca Komisji Rewizyjnej w składzie : p. Michał Guślakow- przewodniczący, Alicja Cichocka członek, Barbara Kuraczyk członek, obecni na tym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej byli: radny Jerzy Sztyler i sekretarz Gminy Arkadiusz Świątkowski. Komisja wezwała Z. Ankiersztajna i K. Biniak do złożenia wyjaśnień w tej sprawie. To wezwanie uznaliśmy za prowokację, w której radni koniec 2 strony chcieli się dowiedzieć , co my wiemy i w ten sposób pewnie dowiedziałby się Wójt. Przewodniczący rady Gminy wzywał nas do uzupełnienia braków w tej skardze, nie wskazując jakie braki zawiera skarga i skąd wie, że były braki. W sprawie określenia „braków” i skąd Przewodniczący Rady miał wiedzę o brakach skierowano pismo. Przewodniczący rady p. Bartczak nigdy nie odpowiedział na to pismo. Od 12 czerwca do 31 lipca 2018 r. Wójt Gminy pięciokrotnie odwiedzał Firmę Drogtom we Włocławku, wydaje się prawdopodobne, że zdobywał wiedzę o drogownictwie. Nagle we wrześniu 2018 r. dostajemy informację, iż Firma Drogtom kładzie drugi dywanik na tej drodze. Zaskoczeni tym faktem, przecież przebudowa w 2015 r. zakończyła się podpisaniem protokółu końcowego bez żadnych zastrzeżeń, zwróciliśmy się do Wójta na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej o doręczenie wszystkich dokumentów, które potwierdzą, dlaczego, kto zapłacił i ile za ten dywanik. Okazało się, że istnieje spór Firmy Drogtom z Wójtem o zapłatę i jej wysokość. Wójt domagał się wykonania w ramach gwarancji / chyba zapomniał o opinii Laboratorium Drogtom-u z 2017 r. , bardzo niekorzystnej dla niego, na którą nigdy nie odpowiedział / z kolei Firma Drogtom domagała się zapłaty ok. 700 tys. zł za wykonanie tego drugiego dywaniku w 2018 r. W końcu strony zawarły ugodę sądową i Gmina zapłaci 340 tys. zł za wykonanie drugiego dywaniku. Firma Drogtom zrezygnowała ze swoich kosztów i rachunek zawiera wyłącznie koszt materiałowy. Nasuwa się główne pytanie : skoro Firma Drogtom nie uznała reklamacji Wójta w 2017 r. dlaczego uznała, że ma obowiązek wykonania tego dywaniku w 2018 r., teraz już znacznie droższego niż w 2015 r. Po prostu Drogtom wjechał na teren Gminy i wykonał ten dywanik, nie zamawiany przez nikogo, bez przetargu. I ta rezygnacja z kosztów własnych ? Musi budzić zdziwienie, ale właściciel jak chce, to może wszystko zrobić. I kolejne / nie ostatnie/ pytanie, ile właściwie kosztowała ta przebudowa. Gmina zarezerwowała na te przebudowę 490 tys. zł w uchwale budżetowej na 2015 r. Firma Drogtom wygrała przetarg na kwotę tylko 417 tys. zł. I teraz jak doliczymy 340 tys. zł – koszt położenia dywaniku w 2018 r. - to koszt tej przebudowy wyniósł ponad 750 tys,. zł., bez kosztów własnych Firmy Drogtom. Jaki specjalista drogowy zaplanował na tę przebudowę tylko 490 tys. zł. ? Wójt jest autorem planowania inwestycyjnego wspólnie ze Skarbnikiem Gminy. W tym momencie ma istotne znaczenie projekt ofertowy z jednym dywanikiem, co do którego nie znamy autora tego projektu ofertowego. Sam Wójt Andrzej Olszewski nie wie, kto zmienił projekt ? 29 listopada 2018 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku, w osobie p. prokurator Katarzyny Szkudlarz, umarza śledztwo. koniec 3 strony 14 grudnia 2018 r. składamy zażalenie na to Postanowienie o umorzeniu. Zażalenie nasze wraz z aktami sprawy skierowano do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim. 24 maja 2019r. na posiedzeniu sądu odwoławczego, sędzia – mając wątpliwości co do ustaleń prokuratora - wydal zarządzenie o powołaniu świadków, szefa Firmy Drogtom p. Tomasza Jakubowskiego, urzędnika gminnego p. Łukasza Korzeniewskiego i autora projektu tej przebudowy p. Sergiusza Makowskiego. Kolejne posiedzenie w tej sprawie – sygn. akt Kp 12/19 - sąd wyznaczył na 12 lipca 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim na godz. 12.00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 12 września 2019 r. o godz. 14.00 w Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kuj, odbędzie się przesłuchanie projektanta p. Sergiusz Makowskiego, który nie stawił się na poprzedni termin. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Po wysłuchaniu projektanta w dniu 12.09.2019 r. ws o sygn. K12/19 przewodniczący sądu odwoławczego postanowił wezwać na świadka kolejnego urzędnika gminnego, bardzo ściśle związanego z remontem drogi na Chrustach w 2015 r. Wysłuchanie odbędzie się 14 października o godz. 9.00 Zbigniew Ankiersztajn XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 14.10.2019 r. ssr w Aleksandrowie Kujawskim p. Tomasz Hoffman, oddalił nasze / moje i p. K. Biniak/ zażalenie na umorzenie śledztwa ws naszego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Wójta Gminy p. Andrzeja Olszewskiego, przy remoncie drogi w miejscowości Chrusty w 2015 r. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nie zgadzam się fundamentalnie z meritum Postanowienia p. sędziego Hofmana, wysyłając do Pani Prezes Sądu pismo w tej sprawie. Nie kończy to czynności, które można podjąć, mimo niekorzystnego Postanowienia sądowego. W sprawie śledztwa dot. inwestycji z 2015 r. skierowałem skargę przeciwko p. prokurator Katarzynie Szkudlarz, która umorzyła śledztwo przywołując argumenty daleko odbiegające od meritum sprawy z naszego zawiadomienia. Wszystkie dokumenty w tej sprawie p. prokurator otrzymała od nas. Czekam na odpowiedź od P. Prokurator Rejonowej we Włocławku. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kolejna sprawą związaną z umorzeniem śledztwa, jest zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej we Włocławku o podejrzeniu – daleko idącym w swoim meritum – o możliwości popełnienia przestępstwa przez 13 radnych z poprzedniej kadencji, którzy w mojej ocenie na podstawie faktów i chronologii zdarzeń, złożyli fałszywe oświadczenia w listopadzie 2018 r. o swojej wiedzy, iż ta inwestycja na Chrustach od stycznia 2015 r. miała dwa etapy. Jedynymi dokumentami rady gminy są : uchwały rady, protokóły z posiedzeń komisji rady i/lub z sesji rady gminy. Żadne inne notatki nie mają znaczenia formalno-prawnego, a radni usiłują pomóc p. Wójtowi, konfabulując na potęgę. Co oni pili na tym spotkaniu? Niezależnie co pili, powinni zdecydowanie odstawić ten napój. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Przypominam Szanownym Czytelnikom, iż uchwała radnych – którzy złożyli te oświadczenia - w sprawie tej drogi ze stycznia 2015 r., nic nie wspominała w swojej treści, iż będą dwa etapy. Protokół odbioru tej inwestycji z października 2015 nic nie wspomina o zakończeniu I etapu. Protokół końcowy z odbioru wykonania tej drogi w październiku 2015 r. podpisali., nie mając żadnych zastrzeżeń, ani też nie wnosząc żadnych uwag, iż to był I etap : p. Wiesław Jakubiec i p. Łukasz Korzeniewski, obydwaj urzędnicy gminni, nadzorujący od wielu lat prace budowlane, nie mając do tego uprawnień budowlanych. Nie ma żadnego dokumentu rady gminy lub Wójta p. Olszewskiego w jaki sposób podzielono pracę i koszty na dwa etapy. Nie ma żadnego dokumentu od kwietnia 2017 r., gdy p. Wójt Olszewski złożył reklamację w zw z wykonaniem tej drogi, a Firma Drogtom / wykonawca/ odmówił uznania reklamacji, gdyż w opinii Laboratorium Firmy Drogtom, podpisanej przez szefa Firmy wynika, że całość winy ze względu na stan drogi w 2017 r. ponosi Zamawiający, czyli p. Wójt Olszewski m.in. przez zaniżenie normy jakościowej wykonania tej inwestycji. Opinia Firmy Drogtom wskazuje winę p. Wójta. I w zw z tą reklamacją, też nie ma żadnego dokumentu, iż to był I etap. Wójt nigdy nie odpowiedział na odmowę reklamacji. W rażący sposób naruszono dwie ustawy, o zamówieniach publicznych i prawo budowlane. Wójt nie miał prawa zmienić projektu bez zgody projektanta, a takiej zgody nie miał, itd., itd. … Położenie drugiego dywanika asfaltowego we wrześniu 2018 r. odbyło się bez przetargu i to jest rażące naruszenie prawa o zamówieniach publicznych i finansowego również. Policzmy : cena z wygranego przetargu 420 tys. zł w 2015 r. plus koszt dywaniku w 2018 r. 300 tys. zł = ponad 720 tys. zł w sytuacji, gdy przegrały przetarg firmy proponujące 560 tys. zł w 2015 r. Czy teraz na podstawie tych faktów, jest ktoś kto powie, że odbyło się to z korzyścią dla finansów gminnych ? W interesie podatnika gminnego? Do znudzenia mógłbym wymieniać kolejne argumenty świadczące bezspornie o zakresie winy, w tej sprawie co najmniej p. Wójta. Wszystkie te dowody wysłaliśmy w zawiadomieniu, niektóre dosyłając w trakcie zdarzeń wywołujących takie dokumenty. Fachowcy od spraw związanych z takimi inwestycjami – nie tylko gminnymi - twierdzą, że była to klasyczna „ustawka”. Na koniec przypomnę, że uchwała radnych ze stycznia 2015 r. przeznaczyła na tę drogę 490 tys. zł. Przetarg wygrała firma w cenie 420 tys. zł. Tylko pozornie była to korzyść, gdyż przegrały firmy proponujące 560 tys. zł. Różnica na niekorzyść gminy polega na tym, że w cenie 420 tys. nie był drugiej warstwy asfaltu, a w cenie 560 tys. były dwie wymagane prawem b budowlanym warstwy asfaltowe. Brak drugiej warstwy w cenie 420 tys. zł był wynikiem świadomej decyzji p. Wójta Olszewskiego, który zdecydował o jednej warstwie i są na to dowody, bezsprzeczne. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Wygra prawda czy układ gminny ? . Rozważam opublikowanie całości dokumentów związanych z ta sprawą. Zbigniew Ankiersztajn
Komentarze
3246 #11 fubaaro
dnia 01 październik 2018
lokalizacja-telefonu.net.pl Lokalizacja telefonu – Sprawdzone sposoby na to, aby sprawdzić jaka jest lokalizacja Twojego telefonu
3985 #12 miedniczek
dnia 16 lipiec 2019
5428 #13 thomaslist
dnia 27 styczeń 2021
Soccer Jersey Club
Online Adidas Ultra Store
Nike Air Jordan New York
Ed Hardy Love Kill Slowly
Reasonable Price Ralph Lauren
ED Hardy Shop Online
Cheapest Polo Ralph Lauren Price
Coach Totes outlet for sale
Sale Nike Kyrie Worldwide
Ralph Lauren Polos
Nike Air Max Shoes Big Size
Salomon Running Shoes
Champion Factory Outlet Price
Adidas Prophere Discount
Ralph Lauren Outlet Factory
Fashion Air Max 97 Store
ED Hardy Cheapest Online Price
Palace Jackets Outlet UK
Nike Blazer USA Factory
Shop Ralph Lauren Winter Clothes
Discount Kate Spade Satchel
PRL Jackets Outlet Locations
Nike Air Jordan 1 Street Style
Nike Air Max 90 For Women
Polo Ralph Lauren UK Outlet
Special Soccer Offers
Polo Ralph Lauren Black White
Coach Outlet Hobo UK
Golden Goose Francy
Nike Air Jordan Open Store
Nike Air Max US Top For Women
Golden Goose $150
Sale Adidas Yeezy Online
Adidas Boost Outlet Sale
Nike Air VaporMax USA Online
US Outlet Soccer Jersey
Golden Goose Sneakers White
Coach Wallets Outlet USA
Supreme Sweatshirts Europe
Slim Fit Adidas Shoes
Large Discount Nike Air Jordan 1 High
USA Adidas NMD Boost For Women
Pandora Necklaces Cheap For Sale
Kate Spade Totes
cheap big coach
NFL Jerseys XXXXL
Air Jordan Low For Cheap
Ralph Lauren Polo outfit for women
Coach handbags new york
Sale Pandora Gifts Christmas USA Online
Adidas USA New York
OFF White USA Top Brand Wholesale Online
Pandora Collections
Air Jordan 1 High New Style
Salomon Speedcross GTX for men
Large Discount Golden Goose Francy
Adidas Shoes USA Factory Outlet
Nike Blazer Top Designer Collections
Best Adidas Boost
Pandora Charms Pink Women
Golden Goose Superstar
Exclusive Range Air Jordan
coach crossbody designer
Polo Ralph Lauren Pony Sale USA
Ralph Lauren Cheap Prices
Ed Hardy For Women
Nike Air Max US In Store
Ed Hardy Jeans outlet shop online
Discount Pandora Disney
Polo Ralph Lauren Competitive Price
USA Ralph Lauren Vest Men
Coach Clutches Projects Sale
Adidas Yeezy Boost Sale
Buy Real Ralph Lauren Track Suits
49ers NFL Jerseys
Hogan Sneakers Reasonable Sale Price
Shop Ralph Lauren Polos Best Sellers
Cheap Pandora Earrings
Red And Black Nike Air Jordan
Off White Factory Store
Nike Air Jordan USA
Air Jordan High USA Sale
Mens Supreme Clothing
Ed Hardy Reliable Quality
Pandora Bracelets
Unique Hogan Sneakers
New Ed Hardy Products
Cheap Clothes Women Ralph Lauren
Christian Audigier Online
Polo Ralph Lauren Jackets
Polo Ralph Lauren Outlet
us Coach leathers
Salomon Speedcross Plus
Outlet Adidas Ultra Boost
Newest Adidas Ultra Boost
Super Quality Ralph Lauren Womens Shirts
New York Nike Blazer On Sale
Pandora Disney Store
Kate Spade New York Outlet
Coach Crossbody UK Online Sale
Kate Spade New York
5428 #14 thomaslist
dnia 02 czerwiec 2021
Pandora Earrings
Nike Football Jerseys Outlet
Save Up Adidas NMD Boost
Factory Store Adidas Yeezy Boost
OFF White T Shirt Cheap Prices
Sale Cheap Hogan Interactive Shoes
Ralph Lauren Outlet
Love Kills Slowly
Kate Spade Shoulder Bags
Outlet Nike Football Jerseys
Adidas Crazy Explosive
Polo Ralph Lauren Store Online
Super Quality Ralph Lauren Womens Shirts
Cheapest Nike Air Presto Online Price
Fashion Buy Nike Air Jordan Shoes
Online Adidas Tubular Sale
Golden Goose
Salomon Speedcross 3 Shoes new york on sale
salomon schuhe online
ralph lauren polo outlet
Pandora Charms
Ralph Lauren Down Jackets Outlet Online
Ralph Lauren Dress For Women
Nike Air Max 97 Outlet
USA coach leathers
Adidas Shoes For Men
Shop Polo Ralph Lauren Best Sellers
oakley sunglasses
Purple Nike Air Jordan
jordan shoes outlet
Salomon Speedcross Save Up To
hogan Shoes Clearance
Polo Ralph Lauren Newest Collection
Outlet Adidas Yeezy Boost Online
coach discount codes
Supreme Home Outlet
Pandora Bracelets On Sale
cheap jordan shoes
NFL Jerseys XXXXL
pandora jewelry 70 off clearance
pandora charms
Nike Air Jordan USA Discount
Pandora Bracelets
Nike Air Jordan Basketball
Ralph Lauren Buy Online
ED Hardy Hoodies Outlet
Nike SB Dunk Big Size
oakley sunglasses
Palace Skateboard Sweatshirts Cheap
Cheap Genuine Golden Goose Superstar
Golden Goose Hi Star
us Coach light blue
cheap jordans
adidas yeezy
ralph lauren shirts
Ed Hardy Black T Shirts
Adidas Yeezy Boost Sale
Ralph Lauren Fast Delivery
Golden Goose Purestar
Coach Tote Black Friday
Air Jordan 3 USA Discount
Salomon France Paris
Adidas Yeezy Big Size
soccer shoes
adidas neo shoes
salomon boots
nike mercurial
Brown Nike Air Jordan
Cheap Oakley Sunglasses
Pandora Charms Outlet
Adidas Tubular Wide Varieties
jordan shoes store
polo ralph lauren
Golden Goose Chicago
adidas ultra Boost
Coach bags Discount
Adidas Soccer Jerseys US New York
hogan Shoes Clearance
cheap oakleys
Ralph Lauren Shirts Discount Online
Oakley Sunglasses USA Store
Store Adidas Yeezy Boost 350
Nike Air Jordan High For Sale
jordan outlet
nike outlet store
polo ralph lauren outlet
oakley sunglasses
pandora store
air max 90
pandora charms
ralph lauren outlet
ralph lauren outlet
Authentic Discount Ed Hardy Suits
Soccer Jerseys Online Shop
Kate Spade Shoulder Bags
Polo Ralph Lauren Authentic
USA Polo Ralph Lauren
Home Pandora Jewelry Outlet
Ray Ban Sunglasses Discount
Salomon GTX
Nike Air Max 97 Outlet
ralph lauren polo
Available Nike Air Max
Golden Goose Starter Most Fashionable Outlet
pandora charms
Polo Ralph Lauren Pony Sale USA
polo ralph lauren outlet online
US UK Nike Air Jordan Mid
Ralph Lauren Polo UK
Off White USA Outlet
Nike Air Max Factory Outlet
pandora bracelet charms
ralph lauren outlet
polo outlet
pandora online
Italy Hogan Vast Selection
Coach Outlet Hobo UK
New York Nike Air Max Black
Pandora Jewelry Official Site
Black Soccer Jersey
Buy Big Size Nike LeBron Shoes
ED Hardy Surprise Clothing
pandora charms
soccer shoes
Pandora Charms Quality And Quantity
Supreme T Shirts USA Factory Outlet
golden goose sneakers
pandora jewelry outlet
Coach Satchels worldwide shipping
UK Air Jordan 1 Online Store
Ed Hardy For Women
NFL Jerseys Players Number
Salomon Boots
Nike Mercurial Vapor In Stock
Replica NFL Jerseys
Oakley Sunglass USA
Polo Outlet
Salomon Outlet Store
Nike Kobe USA Online
yeezy shoes
Cheap England Soccer Jerseys
NFL Jerseys Wholesale
polo ralph lauren outlet
Oakley Sunglasses Factory
nike shoes for men
Ralph Lauren Outlet
Pandora Promotions
New Ed Hardy Products
Oakley Sunglasses USA
mercurial vapor
Online Outlet Ralph Lauren Shorts
pandora ring
Adidas Boost For Sale
cheap big Polo Ralph Lauren
adidas outlet
hogan sneakers
Ed Hardy Jeans outlet shop online
Cheap Nike Air Max 270
Nike Factory Store
Kate Spade Wide Range
5428 #15 thomaslist
dnia 07 grudzień 2021
Jimmy Choo Outlet
Nike Air Jordan USA
Jimmy Choo Pumps
salomon shoes
Nike Mercurial Soccer
Pandora Bracelet Charms
Fashion Air Max 97 Store
Asics Running Shoes
Buy Polo Ralph Lauren
jordan shoes
Classic Cheap Air Jordan Shoes
Balenciaga Triple S
ralph lauren
Nike Air Shoes Outlet
Ecco Golf Shoes
Golden Goose Superstar
Polo Ralph Lauren Newest Collection
indoor soccer shoes
adidas yeezy
Ralph Lauren Jackets Colors
pandora bracelet
pandora jewelry official site
Snapbacks Sale USA
Pandora Charms
Home Nike Air Jordan Outlet
Air Jordan Black And White
air jordan
Adidas Soccer Boots Black
Online Adidas Ultra Boost Store
Pandora Charms
Oakley Sunglasses Outlet
yeezy boost 350
Off White T Shirts Online
hogan shoes italy
Don Ed Hardy
Outlet Adidas Ultra Boost
polo ralph lauren outlet online
Jimmy Choo Pumps
Large Discount Polo Ralph Lauren
Shop Adidas Soccer Jerseys
Ed Hardy Hoodies timeless
Jersey Soccer
Ralph Lauren Jackets Cheap Prices
Longchamp Purse
Fjallraven Kanken Backpacks
Nike Air Max
Pandora Rings
Outlet Adidas NMD Online
Polo Ralph Lauren Plus Size
A Bathing Ape Clothing
Ralph Lauren USA UK
pandora outlet
Salomon Boots
Top Quality Ralph Lauren Down Jackets
Genuine Ed Hardy T Shirts
Huge Ed Hardy Discount
adidas
polo ralph lauren outlet
Christian Louboutin Heels
Blenciaga Track Outlet
NFL Jerseys Cheap
Ed Hardy T Shirts USA
Discount Oakley Sunglasses
OFF White Hoodies Sale Retailer
Adidas NMD Light
Longchamp Handbags
Ralph Lauren Jackets
Pandora Collections
Sale Nike Air Max
NFL Jerseys Players Number
pandora charms sale clearance
Factory Store Adidas Yeezy Boost
Oakley Eyeglasses
Fjallraven Classic
UK Air Jordan 4 Online
ED Hardy Sale
Balenciaga Track
indoor soccer shoes
Pandora Rings Outlet
Air Jordan Black And Yellow
pandora bracelet
Real Oakley Sunglasses
ED Hardy London And New York
polo shirts
Salomon S-LAB Fantastic savings
Golden Goose Outlet
Outlet Factory Adidas NMD Boost Online
Pandora Earrings
Bape Shorts
White Black Air Max 90
Adidas Football Jerseys
Cheap Oakley sunglasses
Ed Hardy Wholesale USA
Ralph Lauren Polo Buy Online
Bape Shorts
Salomon GTX
Hogan Interactive Cheap Sale
Fjallraven Numbers
Longchamp Le Pliage
Cheapest Soccer Jersey Price
ECCO Formal
Snapbacks USA UK
pandora outlet
Nike Jordan Legacy 312 On Sale
Christian Louboutin Wedges
Longchamp Backpack
Brazil Soccer Jerseys Online
Discount Shop Ralph Lauren Polos
Golden Goose High Tops
Nike SB Shoes Cool Black
Ralph Lauren Sale Timeless
Ecco Formal Collection
Christian Louboutin Sneakers
Online Birkenstock Zurich
Pandora Necklaces Free Shipping
Jimmy Choo Outlet
Polo Ralph Lauren
Nike Air Max 270 Stores
Longchamp Large Pliage
Birkenstock Outlet
Salomon Shoes Sport Style
Ralph Lauren Polo
Polo Ralph Lauren Small Size
Adidas NMD White Sale
USA Adidas Ultra Boost UK
Cheap NFL Jerseys
golden goose outlet
Ferragamo Handbags
Adidas White Yellow Yeezy Tublar
Ralph Lauren Outlet
Nike x Off White Online
Discount Adidas Club Jerseys
Polo Ralph Lauren Factory Outlet
Polo Ralph Lauren quality guarantee
Cheap Nike Jordan
Quality Golden Goose Slide Design
Salomon Boots
adidas neo
Oakley Sunglasses
Adidas NMD
Nike Air Max 270 Light Blue
Nike Shoes For Men
Salomon Shop
Adidas Soccer Shoes
Ferragamo Belt
Fjallraven Kanken USA
Polo Ralph Lauren
Silver Pandora Necklaces
Ferragamo Bags
Wholesale ED Hardy T-Shirts
Ralph Lauren Dresses Factory Store
NFL Jerseys China
Polo Ralph Lauren Sale
Asics Onitsuka Tiger
Pandora Charms Factory
nike outlet online
Polo Ralph Lauren Hoodies Great
Nike Mercurial Soccer Shoes
Buy Snapback
Outlet Nike Kobe Online
Discount Polo Ralph Lauren
hogan outlet
Balenciaga Triple S
Pandora Charms
Ralph Lauren Outlet For Sale
Golden Goose Sneakers Sale
Bape Clothing
Nike Air Max USA Discount
Birkenstock Shoes
pandora outlet
Salvatore Ferragamo Outlet
Best Discount Price Adidas Yeezy Boost
Birkenstock Sandals
Polo Ralph Lauren New York Discount
Nike Air Max 97 Outlet Sale
Longchamp Handbags
Nike Air VaporMax Open Store
UK Polo Ralph Lauren Outlet
polo outlet
Official UK Oakley Eyeglasses
High Quality Ed Hardy Online Store
Onitsuka Tiger Mexico 66
Converse Sneakers
ralph lauren outlet online
Adidas Ultra Fabric
Snapbacks Outlet
Nike Blazer Ship Japan
Nike Air Jordan USA
pandora jewelry outlet
Asics Onitsuka Mexico Shoes
Golden Goose Hi Star
Soccer Shoes
Pandora Jewelry
Salomon Schuhe
ralph lauren polo
ralph lauren outlet online
Converse High Tops
Nike Air Max 97 Outlet
Nike Mercurial
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
informacja
Postanowienie Sądu Okręgowego we Włocławku I Wydział Cywilny
Sygnatura akt I Ns Rej. Pr. 7/14
kontakt
Zbigniew Ankiersztajn
ul. Polna 41
87-710 Służewo
tel. 54 444 03 69
prokuratura umorzyła

prokuratura umorzyła

Prokuratura umorzyła Ds. 1170/12...»
Prokuratura umorzyła Ds. 702/12...»


Wójt zawiadamia

Wójt zawiadamia

kliknij, aby przejść dalej...»


WIELKA zdRADA GMINY

Gazeta

- wersja elektroniczna...»

492,875 unikalne wizyty