14 Sierpnia 2022
Nawigacja
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 6,687
· Najnowszy użytkownik: erivimi
dokumenty

Zwrot nienależnie pobranych środków publicznych...»

wynagrodzenia

Wynagrodzenia...»

nagrody

Regulamin nagród dla nauczycieli...»

WIELKA zdRADA GMINY

Rada Gminy naruszyła prawo....»
Diety radnych, Gminy Aleksandrów Kujawski, od 1 stycznia 2017 r.....»

Sfałszowany budżet Gminy...»

Powitanie
Gmina Aleksandrów Kujawski
jest nasza,
podatników i Mieszkańców.


Witam na mojej stronie internetowej, przeznaczonej dla wszystkich zainteresowanych sprawami Gminy Aleksandrów KujawskiProgram Prosument, czyli jak pomóc biedakowi by został jeszcze większym biedakiem. Zanim zdecydujesz, zapoznaj sie z tym linkiem

http://www.forumbudowlane.pl/vt/56879/0/ostrzezenie-przed-programem-prosument
W celu informowania Mieszkańców o sprawach Gminy, wydaję zarejestrowane czasopismo pod nazwą WIELKA zdRADA GMINY.


Nie zapomniałem

NIE ZAPOMNIAŁEM


1. 40 lat temu, był wspaniały czas solidarności i utworzenie NSZZ „Solidarność”,
w ramach szerszego ruchu społeczno-zawodowego. Kilka milionów ludzi bez wcześniejszego organizowania się zaprotestowało przeciwko ówczesnej,
z sowieckiego nadania władzy. Władzy, której cechą było terroryzowanie inaczej myślących i nie zgadzających się na sowiecka dominację. Pamiętajmy, że nie cały naród popierał „Solidarność” i był przeciwko sowieckiej władzy…
2. W latach 1980-1989 była konieczność historyczna, w której brałem świadomy udział, praktycznych działań o zasięgu ogólnokrajowym, nadal w proteście, które wywoływały bandycko-gangsterską reakcję tej, z sowieckiego nadania władzy.
O tym nie będę pisał. Są lepsi ode mnie.
Po roku 1989 nie było potrzeby stosowania takiej formy organizacyjnej, wolałem skupić się na swojej gminie, na tej najbliższej władzy, zgodnie ze starym powiedzeniem, że najciemniej jest zawsze pod latarnią. Tym bardziej, że tę ”ciemność latarnianą” widać było gołym okiem
I te swoje działania od 1989 r. na terenie gminnym chcę przypomnieć. Każda społeczność ma swoją elitę, w Gminie Aleksandrów Kujawski też ona jest, i co ?
Jak to było ?
Wypadek

WYPADEK

Wyrok WSA w sprawie Katarzyny Biniak

Wyrok WSA w Bydgoszczy ze skargi radnej Katarzyny Biniak....»


- 2.59 MB


Komunikat II
KOMUNIKAT

- zapraszam do przeczytania dalszej treści

---------------------------------------------------------------------------------- Czy to ustawiony - z przekrętem - przetarg ? Artykuł umieszczono na stronie http://wzrg.hekko24.pl/news.php W sierpniu 2015 r. Gmina Aleks. Kuj. ogłosiła przetarg na wykonanie przebudowy drogi na Chrustach. Zgłosiło się 8 /osiem/ firm do przetargu. Wygrała Firma Drogtom z najniższą ceną 417 tys. zł uzyskując 100 pkt. na 100 możliwych, pozostałe firmy oferowały znacznie wyższą cenę, w granicach 565 tys. zł., a najbliżej granicy 100 pkt. były dwie firmy : Przeds. Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia SA 82,96 pkt. i Zakład Usług Drogowych Marek Smoczyński Olsza 3 z 82,01 pkt. w kryterium oceny. Analizując zdobyte punkty w obydwu kryteriach, Firma Drogtom nie dała nikomu żadnych szans na wygranie tego przetargu. Na etapie przetargu, osoby odpowiedzialne za przebieg przetargu i wykonanie robót nie zwróciły uwagi na wiele szczegółów, zastanawiających i istotnych. 19.10.2015 r. Firma Drogtom wykonała zadanie z przetargu, Gmina odebrała wykonanie protokółem i żadna ze stron nie miała zastrzeżeń do wykonania przebudowy. W imieniu Gminy protokół podpisali bez zastrzeżeń : pp. Łukasz Korzeniewski i Wiesław Jakubiec. Nagle w kwietniu 2017 r., Gmina zgłasza reklamację co do jakości tej przebudowy. Firma Drogtom przysłała swoje Laboratorium drogowe i dokonując 8 /osiem/ odwiertów na przebudowanej drodze na Chrustach , na podstawie analizy laboratoryjnej i merytorycznej wyników odwiertów, przesłała pisemną odpowiedź na reklamację Gminy, odrzucając całkowicie gminne zastrzeżenia. W pisemnej odmowie Drogtom wskazał na winę i błędy wyłącznie po stronie Zamawiającego, czyli Wójta Gminy. Ucichła sprawa, Gmina - czyli Wójt - nigdy nie odpowiedziała na tę odmowę uznania reklamacji. Na przełomie września i października 2017 Zbigniew Ankiersztajn i ówczesna radna p. Katarzyna Biniak otrzymali informację, iż zdaniem informatora, ta przebudowa jest klasycznym przekrętem przetargowym. Nie mieliśmy wiedzy o takich przekrętach, stąd kilka miesięcy zajęło nam sprawdzanie otrzymanych informacji, z pominięciem samych urzędników gminnych zaangażowanych w ten przetarg i przebudowę, a byli to Łukasz Korzeniewski i Wiesław Jakubiec jako Zamawiający. To oni podpisali protokół końcowy z października 2015 nie wnosząc żadnych zastrzeżeń. Drogtom otrzymał zapłatę 417 tys. zł za wykonanie tej przebudowy. Nasze ustalenia wskazywały na szereg nieprawidłowości, rażących naruszeń prawa budowlanego i projektowego. Opinia Laboratorium Drogtom-u z 1 czerwca 2017 r. jest druzgocąca dla Wójta i wymienionych urzędników nadzorczych, którzy akceptowali wszystkie działania w tej przebudowie. koniec 1 strony /Niestety, nie mam możliwości technicznej zamieszczenia tej opinii/ Wykonano tylko jeden dywanik asfaltowy, mimo wyraźne zapisanych w projekcie dwóch dywaników. Okazało się , że istniał projekt ofertowy z jednym dywanikiem, o którym nie wiedzieli pozostali startujący w przetargu i chyba dlatego proponowali cenę około 565 tys. zawierającej koszt drugiego dywanika, ok. 150 tys. zł. w roku 2015 . W styczniu 2018 r. złożyliśmy zawiadomienie do Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kuj. o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Wójta Gminy p. Andrzeja Olszewskiego, nadal drążąc sprawę tego przetargu, wskazując na samowolną zmianę projektu przez Wójta Gminy, co jest przestępstwem, świadome zaniżenie przez Zamawiającego jakości norm technicznych wykonania tej przebudowy. Ciekawą sprawą było zapytanie do Zamawiającego, czy ze względu na zaniżenie normy jakościowej, zostanie skrócona gwarancja. Zamawiający odpowiedział, że nie będzie skrócona. Nie wiemy, kto personalnie w tym momencie był Zamawiającym, chociaż z Umowy zawartej przez Gminę z Firmą Drogtom z 02.09.2015 r. wynika, że Zamawiającym ustanowiono Wiesława Jakubca. Tego wątku nie wyjaśniła Prokuratura w swoim śledztwie. Kilka tygodni trwała „przepychanka”, kto ma się zająć naszym zawiadomieniem. Komendant Policji Powiatowej zwrócił się do Komendanta Wojewódzkiego Policji – dla obiektywności – o przeniesienie do innej jednostki policyjnej. Ostatecznie Prokuratura Okręgowa we Włocławku zadecydowała, też powołując się na bezstronność, że sprawą zajmie się Prokuratora Rejonowa we Włocławku, w osobie p. prokurator Katarzyna Szkudlarz . 28 czerwca 2018 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku wszczęła śledztwo po naszym zawiadomieniu. Na przesłuchaniu, m.in. padło interesujące pytanie, „Czy mam wykształcenie drogowe?”, oczywiście, że nie mam, ale umiem czytać dokumenty”. W kwietniu 2018 r. składamy skargę przeciwko Wójtowi Gminy do Komisji Rewizyjnej wskazując na „świadome złamanie prawa przez Wójta i narażenie podatników gminnych na stratę w rozmyślnie zmienionych jakościowych warunkach technicznych tego zamówienia publicznego”. Zachęcając Komisję Rewizyjną do „naocznego stwierdzenia jakości wykonania tej drogi w terenie i wskazując na materiał źródłowy w postaci zamówienia publicznego i umowy z Drogtom-em na wykonanie tej przebudowy”. Komisja przekonała się naocznie o jakości tej drogi, z jakim wynikiem nie wiemy, bo nigdy nie opublikowała tego, co widziała. Taka tajna ta praca Komisji Rewizyjnej w składzie : p. Michał Guślakow- przewodniczący, Alicja Cichocka członek, Barbara Kuraczyk członek, obecni na tym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej byli: radny Jerzy Sztyler i sekretarz Gminy Arkadiusz Świątkowski. Komisja wezwała Z. Ankiersztajna i K. Biniak do złożenia wyjaśnień w tej sprawie. To wezwanie uznaliśmy za prowokację, w której radni koniec 2 strony chcieli się dowiedzieć , co my wiemy i w ten sposób pewnie dowiedziałby się Wójt. Przewodniczący rady Gminy wzywał nas do uzupełnienia braków w tej skardze, nie wskazując jakie braki zawiera skarga i skąd wie, że były braki. W sprawie określenia „braków” i skąd Przewodniczący Rady miał wiedzę o brakach skierowano pismo. Przewodniczący rady p. Bartczak nigdy nie odpowiedział na to pismo. Od 12 czerwca do 31 lipca 2018 r. Wójt Gminy pięciokrotnie odwiedzał Firmę Drogtom we Włocławku, wydaje się prawdopodobne, że zdobywał wiedzę o drogownictwie. Nagle we wrześniu 2018 r. dostajemy informację, iż Firma Drogtom kładzie drugi dywanik na tej drodze. Zaskoczeni tym faktem, przecież przebudowa w 2015 r. zakończyła się podpisaniem protokółu końcowego bez żadnych zastrzeżeń, zwróciliśmy się do Wójta na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej o doręczenie wszystkich dokumentów, które potwierdzą, dlaczego, kto zapłacił i ile za ten dywanik. Okazało się, że istnieje spór Firmy Drogtom z Wójtem o zapłatę i jej wysokość. Wójt domagał się wykonania w ramach gwarancji / chyba zapomniał o opinii Laboratorium Drogtom-u z 2017 r. , bardzo niekorzystnej dla niego, na którą nigdy nie odpowiedział / z kolei Firma Drogtom domagała się zapłaty ok. 700 tys. zł za wykonanie tego drugiego dywaniku w 2018 r. W końcu strony zawarły ugodę sądową i Gmina zapłaci 340 tys. zł za wykonanie drugiego dywaniku. Firma Drogtom zrezygnowała ze swoich kosztów i rachunek zawiera wyłącznie koszt materiałowy. Nasuwa się główne pytanie : skoro Firma Drogtom nie uznała reklamacji Wójta w 2017 r. dlaczego uznała, że ma obowiązek wykonania tego dywaniku w 2018 r., teraz już znacznie droższego niż w 2015 r. Po prostu Drogtom wjechał na teren Gminy i wykonał ten dywanik, nie zamawiany przez nikogo, bez przetargu. I ta rezygnacja z kosztów własnych ? Musi budzić zdziwienie, ale właściciel jak chce, to może wszystko zrobić. I kolejne / nie ostatnie/ pytanie, ile właściwie kosztowała ta przebudowa. Gmina zarezerwowała na te przebudowę 490 tys. zł w uchwale budżetowej na 2015 r. Firma Drogtom wygrała przetarg na kwotę tylko 417 tys. zł. I teraz jak doliczymy 340 tys. zł – koszt położenia dywaniku w 2018 r. - to koszt tej przebudowy wyniósł ponad 750 tys,. zł., bez kosztów własnych Firmy Drogtom. Jaki specjalista drogowy zaplanował na tę przebudowę tylko 490 tys. zł. ? Wójt jest autorem planowania inwestycyjnego wspólnie ze Skarbnikiem Gminy. W tym momencie ma istotne znaczenie projekt ofertowy z jednym dywanikiem, co do którego nie znamy autora tego projektu ofertowego. Sam Wójt Andrzej Olszewski nie wie, kto zmienił projekt ? 29 listopada 2018 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku, w osobie p. prokurator Katarzyny Szkudlarz, umarza śledztwo. koniec 3 strony 14 grudnia 2018 r. składamy zażalenie na to Postanowienie o umorzeniu. Zażalenie nasze wraz z aktami sprawy skierowano do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim. 24 maja 2019r. na posiedzeniu sądu odwoławczego, sędzia – mając wątpliwości co do ustaleń prokuratora - wydal zarządzenie o powołaniu świadków, szefa Firmy Drogtom p. Tomasza Jakubowskiego, urzędnika gminnego p. Łukasza Korzeniewskiego i autora projektu tej przebudowy p. Sergiusza Makowskiego. Kolejne posiedzenie w tej sprawie – sygn. akt Kp 12/19 - sąd wyznaczył na 12 lipca 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim na godz. 12.00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 12 września 2019 r. o godz. 14.00 w Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kuj, odbędzie się przesłuchanie projektanta p. Sergiusz Makowskiego, który nie stawił się na poprzedni termin. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Po wysłuchaniu projektanta w dniu 12.09.2019 r. ws o sygn. K12/19 przewodniczący sądu odwoławczego postanowił wezwać na świadka kolejnego urzędnika gminnego, bardzo ściśle związanego z remontem drogi na Chrustach w 2015 r. Wysłuchanie odbędzie się 14 października o godz. 9.00 Zbigniew Ankiersztajn XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 14.10.2019 r. ssr w Aleksandrowie Kujawskim p. Tomasz Hoffman, oddalił nasze / moje i p. K. Biniak/ zażalenie na umorzenie śledztwa ws naszego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Wójta Gminy p. Andrzeja Olszewskiego, przy remoncie drogi w miejscowości Chrusty w 2015 r. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nie zgadzam się fundamentalnie z meritum Postanowienia p. sędziego Hofmana, wysyłając do Pani Prezes Sądu pismo w tej sprawie. Nie kończy to czynności, które można podjąć, mimo niekorzystnego Postanowienia sądowego. W sprawie śledztwa dot. inwestycji z 2015 r. skierowałem skargę przeciwko p. prokurator Katarzynie Szkudlarz, która umorzyła śledztwo przywołując argumenty daleko odbiegające od meritum sprawy z naszego zawiadomienia. Wszystkie dokumenty w tej sprawie p. prokurator otrzymała od nas. Czekam na odpowiedź od P. Prokurator Rejonowej we Włocławku. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kolejna sprawą związaną z umorzeniem śledztwa, jest zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej we Włocławku o podejrzeniu – daleko idącym w swoim meritum – o możliwości popełnienia przestępstwa przez 13 radnych z poprzedniej kadencji, którzy w mojej ocenie na podstawie faktów i chronologii zdarzeń, złożyli fałszywe oświadczenia w listopadzie 2018 r. o swojej wiedzy, iż ta inwestycja na Chrustach od stycznia 2015 r. miała dwa etapy. Jedynymi dokumentami rady gminy są : uchwały rady, protokóły z posiedzeń komisji rady i/lub z sesji rady gminy. Żadne inne notatki nie mają znaczenia formalno-prawnego, a radni usiłują pomóc p. Wójtowi, konfabulując na potęgę. Co oni pili na tym spotkaniu? Niezależnie co pili, powinni zdecydowanie odstawić ten napój. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Przypominam Szanownym Czytelnikom, iż uchwała radnych – którzy złożyli te oświadczenia - w sprawie tej drogi ze stycznia 2015 r., nic nie wspominała w swojej treści, iż będą dwa etapy. Protokół odbioru tej inwestycji z października 2015 nic nie wspomina o zakończeniu I etapu. Protokół końcowy z odbioru wykonania tej drogi w październiku 2015 r. podpisali., nie mając żadnych zastrzeżeń, ani też nie wnosząc żadnych uwag, iż to był I etap : p. Wiesław Jakubiec i p. Łukasz Korzeniewski, obydwaj urzędnicy gminni, nadzorujący od wielu lat prace budowlane, nie mając do tego uprawnień budowlanych. Nie ma żadnego dokumentu rady gminy lub Wójta p. Olszewskiego w jaki sposób podzielono pracę i koszty na dwa etapy. Nie ma żadnego dokumentu od kwietnia 2017 r., gdy p. Wójt Olszewski złożył reklamację w zw z wykonaniem tej drogi, a Firma Drogtom / wykonawca/ odmówił uznania reklamacji, gdyż w opinii Laboratorium Firmy Drogtom, podpisanej przez szefa Firmy wynika, że całość winy ze względu na stan drogi w 2017 r. ponosi Zamawiający, czyli p. Wójt Olszewski m.in. przez zaniżenie normy jakościowej wykonania tej inwestycji. Opinia Firmy Drogtom wskazuje winę p. Wójta. I w zw z tą reklamacją, też nie ma żadnego dokumentu, iż to był I etap. Wójt nigdy nie odpowiedział na odmowę reklamacji. W rażący sposób naruszono dwie ustawy, o zamówieniach publicznych i prawo budowlane. Wójt nie miał prawa zmienić projektu bez zgody projektanta, a takiej zgody nie miał, itd., itd. … Położenie drugiego dywanika asfaltowego we wrześniu 2018 r. odbyło się bez przetargu i to jest rażące naruszenie prawa o zamówieniach publicznych i finansowego również. Policzmy : cena z wygranego przetargu 420 tys. zł w 2015 r. plus koszt dywaniku w 2018 r. 300 tys. zł = ponad 720 tys. zł w sytuacji, gdy przegrały przetarg firmy proponujące 560 tys. zł w 2015 r. Czy teraz na podstawie tych faktów, jest ktoś kto powie, że odbyło się to z korzyścią dla finansów gminnych ? W interesie podatnika gminnego? Do znudzenia mógłbym wymieniać kolejne argumenty świadczące bezspornie o zakresie winy, w tej sprawie co najmniej p. Wójta. Wszystkie te dowody wysłaliśmy w zawiadomieniu, niektóre dosyłając w trakcie zdarzeń wywołujących takie dokumenty. Fachowcy od spraw związanych z takimi inwestycjami – nie tylko gminnymi - twierdzą, że była to klasyczna „ustawka”. Na koniec przypomnę, że uchwała radnych ze stycznia 2015 r. przeznaczyła na tę drogę 490 tys. zł. Przetarg wygrała firma w cenie 420 tys. zł. Tylko pozornie była to korzyść, gdyż przegrały firmy proponujące 560 tys. zł. Różnica na niekorzyść gminy polega na tym, że w cenie 420 tys. nie był drugiej warstwy asfaltu, a w cenie 560 tys. były dwie wymagane prawem b budowlanym warstwy asfaltowe. Brak drugiej warstwy w cenie 420 tys. zł był wynikiem świadomej decyzji p. Wójta Olszewskiego, który zdecydował o jednej warstwie i są na to dowody, bezsprzeczne. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Wygra prawda czy układ gminny ? . Rozważam opublikowanie całości dokumentów związanych z ta sprawą. Zbigniew Ankiersztajn
Nagrody dla nauczycieli...
Nagrody dla nauczycieli gminnych w latach 2012/2013
- zbiorcze zestawienie.
- zapraszam do przeczytania treści załączników
Oświata w gminie

Oświata w Gminie za rok 2013/2014

Oświata w Gminie 2014-2015

Oświata 2015 - średnie wynagrodzenie.

Ile kosztuje gminna gazeta


Ile kosztują podatników gminnych 4 strony w gazecie ??
2012 Protokół NIK z kontroli...

2012 Protokół NIK z kontroli w Gminie Aleksandrów Kujawski

Wiatraki w gminie

Informacja o elektrowniach wiatrowych - 30.09.2016r.

Wiatraki w gminiekliknij obrazek aby powiększyć

Wiatraki w gminiekliknij obrazek aby powiększyć

A tymczasem w gminie...

Wynagrodzenie Wójta Gminy

informacja o wynagrodzeniu wójta 06.11.2016r.
kliknij obrazek aby powiększyć
< WKRÓTCE... Kto nie chce stypendiów dla uczniów szkół gminnych ?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
informacja
Postanowienie Sądu Okręgowego we Włocławku I Wydział Cywilny
Sygnatura akt I Ns Rej. Pr. 7/14
kontakt
Zbigniew Ankiersztajn
ul. Polna 41
87-710 Służewo
tel. 54 444 03 69
prokuratura umorzyła

prokuratura umorzyła

Prokuratura umorzyła Ds. 1170/12...»
Prokuratura umorzyła Ds. 702/12...»


Wójt zawiadamia

Wójt zawiadamia

kliknij, aby przejść dalej...»


WIELKA zdRADA GMINY

Gazeta

- wersja elektroniczna...»

516,802 unikalne wizyty